Hakemukset

Tukea haetaan tällä sivulla olevalla sähköisellä lomakkeella. Tuen hakija sitoutuu noudattamaan Kiistola-säätiön sääntöjen määrittelemiä ehtoja myönnetyn tuen käytössä.

Tukihakemukset tulee tehdä vuosittain elokuun 31. päivään mennessä. Kiistola-säätiö käsittelee ja antaa päätökset hakemuksista maaliskuun loppuun mennessä.

Avustushakemus