Kiistola-säätiö

Kiistola-säätiö tukee ja edistää taloudellisesti
Oulun kaupungissa harjoitettavaa urheilutoimintaa
ja urheilujärjestöjen sekä myös yksityisten toimesta
urheilun ja liikuntakasvatuksen hyväksi Oulun
kaupungissa toimeenpantavaa koulutus-, kilpailu-,
julkaisu-, juhla- ja muutakin samaan tarkoitukseen
tähtäävää toimintaa.

 

Tietosuojaseloste